Λάμπρος Καραλής

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο x.x, 2ος Όροφος
+30 210 7721854
lkaralis@metal.ntua.gr

 

 

Σπουδές:
  • Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργός