Νικόλαος Καμαρινός

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Τομέας Μεταλλευτικής
Εργαστήριο Μεταλλουργίας

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 0.x, υπόγειο
+30 210 7722296