Παρασκευή Γιούτα – Μήτρα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Υποστήριξη υπογείων έργων, Σηραγγοποία, Υπολογιστική Μηχανική, Γεωτεχνική Μηχανική, Συμπεριφορά υπογείων έργων σε σεισμική διέγερση, Μηχανική των πετρωμάτων, Εκμετάλλευση λατομείων
Τομέας Μεταλλευτικής
Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.39, 2ος Όροφος
+30 210 7722194
antipaxos@metal.ntua.gr

 

Η Δρ. Παρασκευή Γιούτα-Μήτρα εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων του Τομέα Μεταλλευτικής, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Εισήχθη στη Σχολή των Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών κατόπιν Πανελλήνιων εξετάσεων και αποφοίτησε με βαθμό 8.41 και βραβείο δεύτερης υψηλότερης βαθμολογίας αποφοίτησης του έτους της. Η διπλωματική της εργασία χρηματοδοτήθηκε από την DIONYSSOMARBLE S.A. και έχει θέμα την ποιότητα των ελληνικών μαρμάρων.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και τον Τομέα Μηχανικής του ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ στην Υπολογιστική Μηχανική, με βαθμολογία 9.14 για την οποία έλαβε υποτροφία από το ΕΜΠ. Η μεταπτυχιακή εργασία της έχει θέμα τον προγραμματισμό απεικονισμένων στοιχείων για την αντιμετώπιση ιδιομορφιών από κώδικες επίλυσης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

Η διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Ανάλυση της συμπεριφοράς στρωσιγενούς πετρώματος γύρω από υπόγεια ανοίγματα ” εκπονήθηκε στον Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Α. Ι. Σοφιανό.

Έχει παρέσχει επικουρικό διδακτικό έργο ως Υ.Δ. / ΕΤΕΠ / ΕΔΙΠ στα προπτυχιακά μαθήματα: Υποστήριξη Υπογείων Έργων (ΜΜΜ), Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων (ΜΜΜ), Μηχανική Πετρωμάτων (ΜΜΜ), Εφαρμογές Μηχανικής Πετρωμάτων (ΜΜΜ), Υπολογιστική Μηχανική (ΣΕΜΦΕ) και στα μεταπτυχιακά μαθήματα: Προχωρημένη Μηχανική Πετρωμάτων (ΜΜΜ-ΠΜ), Μέτρα Υποστήριξης Σηράγγων (ΜΜΜ-ΠΜ), Σχεδιασμός Υπόγειων Έργων (ΠΜ).

Έχει εργασθεί ως επιβλέπων Μεταλλειολόγος Μηχανικός σε λατομείο αδρανών υλικών επί 12ετίας, έχει εκπονήσει μελέτες επαγγελματικού κινδύνου, δονημετρικού ελέγχου, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές μελέτες λατομείων και έχει συμμετάσχει σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ σχετικά με τη λατομική νομοθεσία. Είναι ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων από ιδρύσεώς του (2003) και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του ΟΑΣΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και παροχής υπηρεσιών τεχνικού-επιστημονικού συμβούλου σε θέματα γεωτεχνικής αξιολόγησης σηράγγων, προσωρινής υποστήριξης υπογείου τμήματος και στομίων καθώς και μόνιμης επένδυσης για τους αυτοκινητόδρομους ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ και Ε65.

Έχει 25 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων και Υπογείων Έργων κατά τα έτη 2014-2017 και εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διεθνείς συνεργασίες/συνέδρια με θέμα την σηραγοποιία.

Είναι μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Βραχομηχανικής (ISRM) και της Διεθνούς Ενώσεως Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Εξερεύνησης (SME).

Μιλά άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.

 1. Tsamasphyros, P.Yiouta-Mitra, “Programming Mapped Elements for Problems with Singularity”, Proc. 7th National Congress on Mechanics (HSTAM2004), Vol1, pp.140-151, Greece, 2004.
 2. Giannakou A., Nomikos P., Anastasopoulos I., Sofianos A., Gazetas G. & Yiouta-Mitra P. (2005) Seismic behaviour of tunnels in soft soil: parametric numerical study and investigation on the causes of failure of the Bolu tunnel (Düzce, Turkey, 1999). Proceedings of the ITA-AITES 2005 World Tunnel Congress, Underground Space Use: Analysis of the Past and Lessons for the Future, p. 649-655.
 3. Nomikos P.P., Yiouta-Mitra P.V., Sofianos A.I. (2006) Stability of asymmetric roof wedge under non-symmetric loading, Rock Mech Rock Engng, 39(2), 121-129. doi 10.1007/s00603-005-0058-3
 4. Yiouta-Mitra, A.I. Sofianos, D.I.Georgiou, Management and Synthesis of Road Tunnel Information in Greece, Proc. GeoCongress 2006, Atlanta, ASCE Conf. Proc. 187, 147 (2006), DOI:10.1061/40803(187)147.
 5. Γιαννακού Α., Νομικός Π., Αναστασόπουλος Ι., Γιούτα-Μήτρα Π., Σοφιανός Α., Γκαζέτας Γ. (2005) Δυναμική απόκριση σηράγγων-Διερεύνηση Ιστορικού Περιστατικού Σεισμικής Αστοχίας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη 2006, Πρακτικά: 3, 445-451.
 6. Γιούτα-Μήτρα, Π., Βλάχος, Ε. Κ., Ρούσσος, Ν.Δ.,  Σοφιανός, Α.Ι., Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Σηράγγων, 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, 2006.
 7. Pelli, E., Yiouta-Mitra and A. I. Sofianos. (2006) "Seismic Behaviour of Square Lined Underground Structures," in Proceedings of AITES-ITA 2006 (World Tunnel Congress & 32nd ITA General Assembly, Seoul, Korea, April 2006). Special issue of Tunn. Undergr. Sp. Tech., 21(3-4), Paper No. pita06-0438 (May-July). Elsevier Ltd..
 8. Yiouta-Mitra, G. Kouretzis, G. Bouckovalas, and A. Sofianos, 2007 “Effect of Underground Structures in Earthquake Resistant Design of Surface Structures”, Geotechnical Special Publications (160), American Society of Civil Engineers, ISBN 9781604237719. DOI:10.1061/40904(223)16.
 9. Yiouta Mitra P, Kaliakakis K, Nomikos PP, Sofianos AI. (2007) Bifurcating and widening tunnels in urban environments. 11th ACUUS International Conference, Athens, 10-13 September 2007, pp.151-156.
 10. Nomikos PP, Yiouta–Mitra P, Sofianos AI. (2007) Stability of Multi Jointed Roof Rock Beams in Large Underground Openings. 11th ACUUS International Conference, Athens, 10-13 September 2007, 463-468.
 11. Yiouta-Mitra, , Sofianos, A.I. (2009). Bolting requirements for non-jointed stratified rock roof. Proc. ISRM International Symposium SINOROCK2009 ‘Rock Characterization, Modeling and Engineering Design Methods’, Hong Kong, 19-22 May, Paper No. 339, pp 649-653.
 12. Yiouta-Mitra, A.I. Sofianos & S. Gekas, 2010. "Time-dependent loads on tunnel final linings", Proc. ISRM, Eurock 2010, Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering – Zhao, Labiouse, Dudt & Mathier (eds), 2010 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-58654-2.
 13. Yiouta-Mitra, P., Rahmannejad R., Sofianos, A.I. (2010). “Longitudinal deformation profile of a tunnel driven within a Burger rockmass”, Proc.ISRM International Symposium 2010 and 6th Asian Rock Mechanics Symposium, 23-27 October, New Delhi, India.
 14. Κουκουτάς Σ., Γιούτα-Μήτρα Π., Πλέτσης Σ., Σοφιανός Α. (2010). Θεωρητικές και πραγματικές καθιζήσεις κατά τη διάνοιξη του Μετρό της Αθήνας στην επέκταση του Ελληνικού, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος.
 15. Γιούτα-Μήτρα Π., Γκέκας Σ., Σοφιανός Α. (2010). "Παραμετρικές αναλύσεις φορτίσεων της τελικής επένδυσης σηράγγων", 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος.
 16. Yiouta-Mitra, P., Sofianos, A.I. (2011). “The elusive load transference of stratified rock roof”, ASCE Conf. Proc., Geo-frontiers 2011, “Advances in Geotechnical Engineering”, 13-16 March 2011, Dallas, Texas USA.
 17. Yiouta-Mitra P, Steiakakis C, Merziotis D, Nomikos PP, Sofianos AI. (2011) Ionia Odos: Tunnelling through undisturbed anisotropic flysch formation. 1st Scientific Congress on Tunnels and Uunderground Structures in South-East Europe USING UNDERGROUND SPACE“ April 7-9, 2011, Dubrovnik, Croatia.
 18. Yiouta-Mitra P., Halakatevakis N., Sofianos A.I. (2011) “Simulation of laboratory tested bolted rock beams”, Proc. 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics “Harmonising Rock Engineering and the Environment, Beijing, China.
 19. Yiouta-Mitra P., Nomikos P.P., Mertiri, E., Sofianos, A.I. (2013). Tunnel Design and Sensitivity Analysis. Geotechnical and Geological Engineering, 31(2), 647-665, doi: 10.1007/s10706-013-9615-9.
 20. Β. Ι. Γκίκας, Π. Γιούτα-Μήτρα, Α. Ι. Σοφιανός (2014), Επίδραση καταστατικού μοντέλου στην προσομοίωση εκσκαφής σήραγγας με EPBS σε αστικό περιβάλλον, 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμηχανικής, Αθήνα 2014.
 21. Yiouta-Mitra P., Prountzos N, Sofianos A.I. (2015), A parametric study for the strength of jointed rock mass. In: Proceedings of the ISRM Regional Symposium EUROCK 2015 & 64th Geomechanics Colloquium - Future Development of Rock Mechanics, Schubert, W. & Kluckner, A. (eds), Salzburg, Austria, 7.-10. October 2015, pp. 919-924. Austrian Society for Geomechanics: Salzburg.
 22. Paraskevi Yiouta-Mitra, Theodora Vovou, Alexandros Sofianos, (2017), Overview of world-wide practice for underground dimension stone mining, 7th International Symposium on Tunnels and Underground Structures in SEE 2017.
 23. Paraskevi Yiouta-Mitra, Alexandros I. Sofianos, (2018), Μulti-jointed stratified hard rock roof analysis and design, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 106, Pages 96-108, ISSN 1365-1609, https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2018.03.021.
 24. Paraskevi Yiouta-Mitra, Alexandros I. Sofianos, (2018), Multi-jointed voussoir beam theory – Basics and implementation, 10th Asian Rock Mechanics Symposium and the ISRM International Symposium for 2018, Singapore.