Πρόγραμμα Αναχωρήσεων Πούλμαν για την Περιοδεία

Πρόγραμμα Αναχωρήσεων Πούλμαν

Ομάδα Ημερομηνία Αναχώρησης Ώρα Aναχώρησης Τόπος Αναχώρησης

Άφιξη

07/07/2017 & 10/07/2017

1 Κυριακή 02/07/2017 12.00 Κατεχάκη απέναντι από το μετρό στο ρεύμα προς Αττική Οδό Κατεχάκη
Μετρό
2 Δευτέρα 03/07/2017 07.30 Κατεχάκη απέναντι από το μετρό στο ρεύμα προς Αττική Οδό Κατεχάκη
Μετρό
3 Δευτέρα 03/07/2017 09.00 Κατεχάκη απέναντι από το μετρό στο ρεύμα προς Αττική Οδό Κατεχάκη
Μετρό
4 Δευτέρα 03/07/2017 7.30 Κατεχάκη απέναντι από το μετρό στο ρεύμα προς Αττική Οδό Κατεχάκη
Μετρό
5 Δευτέρα 03/07/2017 6.30 Κατεχάκη απέναντι από το μετρό στο ρεύμα προς Αττική Οδό Κατεχάκη
Μετρό
6 Κυριακή 02/07/2017 12.00 Κατεχάκη απέναντι από το μετρό στο ρεύμα προς Αττική Οδό Κατεχάκη
Μετρό

Σημείωση: Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι κάθε ομάδας να κάνουν καταμέτρηση των ατόμων πριν από κάθε αναχώρηση.