Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Γεώργιος Αμολοχίτης
Ε.ΔΙ.Π.
Ελένη Βασιλείου
Ε.ΔΙ.Π.
Απόστολος Κούρτης
Ε.ΔΙ.Π.
Παυλίνα Κούση
Ε.ΔΙ.Π. (Α')
Δημήτριος Λαμπράκης
Ε.ΔΙ.Π. (Α')
Αθανάσιος Μαυρίκος
Ε.ΔΙ.Π. (Α')
Γεώργιος Μπάρτζας
Ε.ΔΙ.Π. (A')
Μαρία Μπασάνου
Ε.ΔΙ.Π. (Α')
Πασχάλης Ουσταδάκης
Ε.ΔΙ.Π. (Α')
Γεώργιος Παπαντωνόπουλος
Ε.ΔΙ.Π. (Α')
Αντώνης Πέππας
Ε.ΔΙ.Π. (Α')
Παρασκευάς Τσαγγαράτος
Ε.ΔΙ.Π. (B')
Πέτρος Τσακιρίδης
Ε.ΔΙ.Π. (Α')
Αικατερίνη Θωμά
Ε.ΔΙ.Π.