Ηλίας Σαμμάς

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Εμπλουτισμού των Μεταλλευμάτων

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.11, 1ος Όροφος
+30 210 7722088
mmmpec@central.ntua.gr

 

Σπουδές:
  • Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός