Διοικητικοί, Προσωπικό ΙΔΑΧ

Διοικητικό Προσωπικό | ΙΔ.Α.Χ

Διοικητικό Προσωπικό

Μαρία Γαλάνη
Διοικητικό Προσωπικό
Έλενα Ελευθερίου
Διοικητικό Προσωπικό
Ουρανία Φράγκου
Διοικητικό Προσωπικό

ΙΔ.Α.Χ

Ιωάννα Βάββα
ΙΔ.Α.Χ.
Κλεαρχούλα Καμιναρδέλλη
ΙΔ.Α.Χ.