Αγγελική Πασχαλίδου

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
Υπεύθυνη Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 0.2 – 0.3 – 0.4, ισόγειο
+30 210 7722062
agpascua@central.ntua.gr