Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Σημασία του οικονομικού παράγοντα στην εκμετάλλευση. Εκτίμηση ποιότητας και ποσότητας αποθεμάτων. Διαχρονική αξία του χρήματος. Εκτίμηση αξίας μεταλλείου. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων. Εμπορία μεταλλευτικών προϊόντων. Χρηματοδότηση μεταλλευτικών επενδύσεων. Μελέτη σκοπιμότητας. Ανάλυση επιχειρηματικού κινδύνου. Στοιχεία μεταλλευτικής νομοθεσίας.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων (7.1.27.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Online υλικό διδασκαλίας

  • (Δείτε το παλιό site)

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Παρασκευή 12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ. αίθουσα 2.03
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Παρασκευή 17.00 - 18.00, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ. αίθουσα 2.03