Γεώργιος Μπάρτζας

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση επικινδυνότητας ρυπασμένων βιομηχανικών περιοχών και μέθοδοι αποκατάστασης

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.7, 2ος όροφος
+30 210 772-2181

gbartzas@metal.ntua.gr

 

O Δρ. Μπάρτζας Γεώργιος υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στον Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΜΥ), της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι απόφοιτος του Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ (2001) και εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΤΜΥ (2007) με θέμα την “Απομάκρυνση ρυπαντών από εκχυλίσματα μεταλλευτικών στερεών αποβλήτων με ενεργούς διαπερατούς φραγμούς από ερυθρά ιλύ και ιπτάμενη τέφρα”. Είναι επίσης κάτοχος διπλώματος ΜΒΑ (2011) από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και υδάτων με έμφαση στους ανόργανους ρύπους, στον χαρακτηρισμό ρυπασμένων χώρων και στην ανάλυση διακινδύνευσης τους, στην ανάπτυξη τεχνολογιών εξυγίανσης-αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών και υδάτων, στην ανάλυση του κύκλου ζωής περιβαλλοντικών συστημάτων αλλά και στην διαχείριση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 21 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με 340 ετεροαναφορές και h-index=9, 32 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 ερευνητικά προγράμματα ως κύριος ερευνητής. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού “Science of the Total Environment” (I.F. = 4.900, 2016) και κριτής (reviewer) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση Αποβλήτων», της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στην Θεματική Ενότητα «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» (ΔΙΑ 51).

  1. Bartzas, G. and K. Komnitsas (2017). Life cycle assessment of pistachio production in Greece. Science of the Total Environment 595: 13–24.
  2. Bartzas, G., Zaharaki, D., Doula, D. and Komnitsas, K. (2017). Evaluation of groundwater vulnerability in a Greek island using GIS-based models. Desalination and Water Treatment 67: 61–73.
  3. Bartzas, G., Vamvuka, D. and Komnitsas, K. (2017). Comparative life cycle assessment of pistachio, almond and apple production. Information Processing in Agriculture; in press, corrected proof.
  4. Komnitsas, K., Zaharaki, D., Bartzas, G., Kaliakatsou, G. and Kritikaki ,Α. (2016). Efficiency of pecan shells and sawdust biochar on Pb and Cu adsorption. Desalination and Water Treatment 57(7): 3237–3246.
  5. Komnitsas, K., Bazdanis, G. and Bartzas, G. (2016). Efficiency of composite permeable reactive barriers for the removal of Cr(VI) from leachates. Desalination and Water Treatment 57(19): 8990–9000.
  6. Bartzas, G. and K. Komnitsas (2015). Life cycle assessment of ferronickel production in Greece. Resources Conservation and Recycling 105: 113–122.
  7. Pantazopoulou, E., Zebiliadou, O., Bartzas, G., Xenidis, A., Zouboulis, A. and Komnitsas, K. (2015). Industrial solid waste management in Greece: The current situation and prospects for valorization. Journal of Solid Waste Technology & Management 41(4): 383–394.
  8. Bartzas G., Zaharaki D. and K. Komnitsas (2015). Life cycle assessment of open field and greenhouse cultivation of lettuce and barley. Information Processing in Agriculture 2 (3-4): 191–207.
  9. Bartzas G., Zaharaki, D., Hernández-Fernández, M.T., Moreno J.L. and K. Komnitsas (2015). Assessment of aquifer vulnerability in an agricultural area in Spain using the DRASTIC model. Environmental Forensics 16(4): 356–373.
  10. Bartzas, G., Tinivella, F., Medini, L., Zaharaki, D. and Komnitsas, K. (2015). Assessment of groundwater contamination risk in an agricultural area in north Italy. Information Processing in Agriculture 2(2): 109–129.