Πέτρος Τσακιρίδης

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Αξιοποίηση Βιομηχανικών και Μεταλλουργικών Παραπροϊόντων –  Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός Ανόργανων Υλικών

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.7, 2ος όροφος
+30 210 772-2181

ptsakiri@central.ntua.gr

 

O Δρ Πέτρος Τσακιρίδης εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (1994) και έχει εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ, ενώ έχει και Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό.

Το γνωστικό του αντικείμενο στο ΕΜΠ σχετίζεται με τον χαρακτηρισμό και την αξιοποίηση στερεών αποβλήτων για την παραγωγή υλικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χαρακτηρισμό υλικών, στην υδρομεταλλουργική κατεργασία μεταλλευμάτων και παραπροϊόντων, αλλά και στην διαχείριση και τον έλεγχο περιβάλλοντος με έμφαση στη διαχείριση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων. Είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ), από το 2013, στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση Αποβλήτων», της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στην Θεματική Ενότητα «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» (ΔΙΑ 51).

Μέχρι σήμερα έχει 61 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και 47 Παρουσιάσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα. Τέλος το σύνολο των ετεροαναφορών του είναι της τάξης των 1300, ενώ παρουσιάζει Η-index ίσο με 18 (βάση Scopus).

  1. Samouhos M., Taxiarchou M., Pliatos G., Tsakiridis P.E., Pissas M., Devlin E. (2017), Controlled reduction of red mud by H2 followed by magnetic separation, Minerals Engineering, Volume 105, May 2017, pp. 36-43
  2. Sklivaniti V., Tsakiridis P.E., Katsiotis N.S., Velissariou D., Pistofidis N., Papageorgiou D., Beazi M. (2017). Valorisation of woody biomass bottom ash in Portland cement: A characterization and hydration study, Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume 5, Issue 1, February 2017, pp. 205–213
  3. Montenegro V., Agatzini-Leonardou S., Oustadakis P., Tsakiridis P. (2016). Hydrometallurgical Treatment of EAF Dust, by Direct Sulphuric Acid Leaching at Atmospheric Pressure, Waste and Biomass Valorization, Volume 7, Issue 6, December 2016, pp. 1531–1548
  4. Tsakiridis P.E., Samouhos M., Peppas A., Katsiotis N.S., Katsiotis M.S., Beazi M. (2016). Silico-Aluminous Bottom Ash Valorisation in Cement Clinker Production: Synthesis, Characterisation and Hydration Properties, Construction and Building Materials, Volume 126, 15 November 2016, pp. 673-681.
  5. Dimitrioglou N., Tsakiridis P.E., Katsiotis N.S., Katsiotis M.S., Perdikis P., Beazi M. (2016). Production and characterization of concrete paving blocks containing ferronickel slag as a substitute for aggregates, Waste and Biomass Valorization, Volume 7, Issue 4, August 2016, pp. 941–951.
  6. Tsakiridis P.E., Oustadakis P., Moustakas K., Agatzini S.L. (2016). Cyclones and Fabric Filters Dusts from Secondary Aluminium Flue Gases: A Characterization and leaching study, International Journal of Environmental Science and Technology, Volume 13, Issue 7, July 2016, pp. 1793–1802.
  7. Maritsa, P.E. Tsakiridis, N.S. Katsiotis, H. Tsiavos, D. Velissariou, A. Xenidis, M. Beazi-Katsioti, Utilization of spilitic mining wastes in the construction of landfill bottom liners, Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume 4, Issue 2, June 2016, Pages: 1818-1825
  8. Pilatos G., Samouhos M., Angelopoulos P., Taxiarchou M., Veziri Ch., Hutcheon R., Tsakiridis P., Kontos A.G. (2016). Carbon nanotubes growth on expanded perlite particles via CVD method: The influence of the substrate morphology, Chemical Engineering Journal, Volume 291, 1 May 2016, pp. 106-114
  9. Mystrioti C., Xanthopoulou T.D., Tsakiridis P., Papassiopi N., Xenidis A. (2016). Comparative evaluation of five plant extracts and juices for nanoiron synthesis and application for hexavalent chromium reduction, Science of The Total Environment, Volume 539, 1 January 2016, pp. 105-113
  10. Tsaimou C., Tsakiridis P.E., Oustadakis P. (2015). Analytical and Technological Evaluation of Ancient Lead Slags from Lavrion, Attica, Greece, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 15, No 2, 2015