Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση Ι

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές της Σχολής οι οποίοι θα εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση Ι (Περιοδεία)  το καλοκαίρι του 2019, ότι μετά από συνεννοήσεις μας με τις επί μέρους Εταιρείες  προέκυψε ότι δεν θα απαιτηθεί καμία τροποποίηση στο πρόγραμμα των επισκέψεων της 8ης Ιουλίου 2019, επόμενη ημέρα των εθνικών εκλογών.   Οι σπουδαστές  οι οποίοι ψηφίζουν εκτός Αθηνών, και δεν θα δύνανται να προσέλθουν στις προγραμματισμένες επισκέψεις της 8 Ιουλίου, παρακαλούνται να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σχετική βεβαίωση από την εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος στο οποίο ανήκουν ότι άσκησαν τα εκλογικά τους δικαιώματα.

Η Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης
Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Αναπλ. Καθηγήτρια, Σχολή Μηχ. Μεταλλέιων-Μεταλλουργών  ΕΜΠ