Παραλαβή υπογεγραμένων συμβάσεων για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 να επισκεφτούν το Γραφείο Πρακτικής (κα Σία Βενούτσου) την Πέμπτη 27/6/2019 ή την Παρασκευή 28/6/2019 προκειμένου να παραλάβουν την υπογεγραμένη σύμβασή τους την οποία θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πρώτη ημέρα έναρξης της Πρακτικής Άσκησης για να την παραδόσουν στον φορέα υποδοχής.