Νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το θερινό σχολείο RawD Trip

Νέα πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων προπτυχιακών σπουδαστών ή σπουδαστών Masters ή αποφοίτων όχι πριν τον Ιούνιο 2019 στο Θερινό σχολείο RawD Trip από 15-19/7/2019 προκειμένου να συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Το θερινό σχολείο RawD Trip φέρνει τους νέους αλλά και τους ειδικούς στον εξορυκτικό τομέα στην Κρακοβία – μια σημαντική περιοχή εξόρυξης της Ανατολικής – Νοτιοανατολικής Ευρώπης (East – Southeast Europe –  ESEE). Το θερινό σχολείο προσφέρει στους σπουδαστές και τους πτυχιούχους μια μοναδική ευκαιρία να εξοικειωθούν με διάφορα στοιχεία της αλυσίδας αξίας των πρώτων υλών: από την εξόρυξη μέχρι την επεξεργασία και τη χρήση των προϊόντων έως τη παραγωγή αποβλήτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους. Το θερινό σχολείο βασίζεται στο χαλκό ως βασική πρώτη ύλη υψηλής τεχνολογίας. Η εμπειρία του θερινού σχολέιου συμβάλλει στην προώθηση της φοιτητικής κοινότητας μεταξύ διαφόρων πανεπιστημίων και παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας αλληλεπίδρασης με εταιρείες του κλάδου. Επιπλέον, το RawD Trip, μακροπρόθεσμα, οδηγεί στη δημιουργία χαρτών εταιρειών στις χώρες της ESEE.

Το θερινό σχολειό RawD Trip θα πραγματοποιηθεί στις 2-13 Σεπτεμβρίου 2019 στην Κρακοβία της Πολωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: http://www.rawd-trip.agh.edu.pl/

Το RawD Trip είναι ένα project του EIT RM Academy, χρηματοδοτούμενο από το EIT RawMaterials και το EIT.