Ερωτηματολόγια Εισόδου – Εξόδου Πρακτικής ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πραγματοποίησαν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 και αντιμετώπισαν κάποιο θέμα στην υποβολή των ερωτηματολογίων εισόδου και εξόδου (αδυναμία υποβολής κάποιου από τα δύο ή και των δύο) να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κο Κωνσταντίνο Γκάνη στο e-mail kgkanis@mail.ntua.gr αναφέροντας το πρόβλημα που αντιμετώπισαν, ώστε να λυθεί άμεσα.