Ανακοίνωση για τα Μαθηματικά ΙΙΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος “Μαθηματικά ΙΙΙ” του 3ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στις 8.45 – 10.30 στην αιθ. 102 του κτ. Μεταλλειολόγων.