Επείγουσα Ανακοίνωση: Εργαστήριο Εμπλουτισμού Μεταλ/των – Εργαστηριακές Ασκήσεις 6ου εξαμήνου

Ανακοινώνεται, με ευθύνη των διδασκόντων, στους σπουδαστές του 6ου Εξαμήνου της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις της 09/03/2020 και 16/03/2020 αναβάλλονται, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που υπάρχουν στο χώρο του εργαστηρίου και θα επαναληφθούν στις 23/03/2020 για λόγους προστασίας της υγείας τόσο των διδασκόντων όσο και των σπουδαστών.

Από το εργαστήριο
Οι διδάσκοντες