Παράταση ηλεκτρονικής Αποστολής αρχικών εγγράφων για την Περιοδεία

Ενημερώνονται οι σπουδαστές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ που έχουν εγγραφεί στο σχετικό μάθημα και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση I την καλοκαιρινή περίοδο μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου, ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής αποστολής των αρχικών εγγράφων παρατείνεται μέχρι την 26η Απριλίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ.

Ακολούθως θα πρέπει κάθε σπουδαστής να αποστείλει ηλεκτρονικά (praktiki1@metal.ntua.gr), σε μορφή pdf,  Απαραίτητα,   τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από το διαδικτυακό τόπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμόςIBAN
  3. έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των²Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου² από το διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.
  4. τη βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ
  5. το έγγραφο του ΙΒΑΝ,πλήρως συμπληρωμένο και θεωρημένο από την αντίστοιχη τράπεζα

Τα 1, 2, 3, μπορούν να αποσταλούν άμεσα, καθώς αυτά είτε βρίσκονται ήδη στην κατοχή των σπουδαστών είτε εκδίδονται ηλεκτρονικά, ενώ για τα 4, 5 σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης απόκτησης, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση (εντός της προθεσμίας).

Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη τηςεφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αναστολή της κυκλοφορίας , θα πρέπει κάθε σπουδαστής να καταθέσει με φυσική παρουσία στo Γραφείο ΠΑ I ΜΟΝΟ το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι σπουδαστές μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ I ή να αποστέλλουν email στο praktiki1@metal.ntua.gr.

Καλή συνέχεια και καλή δύναμη,

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Αναπλ. Καθηγήτρια  ΕΜΠ