Οδηγίες Λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

 

Έως και 24/05/2020:

Φοιτητές: Εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» και ηλεκτρονική αποστολή των προβλεπόμενων εγγράφων.
Χειριστές: Ειδοποίηση φοιτητών που έχουν εκκρεμότητες με σκοπό την ελαχιστοποίησή τους.

Εκτέλεση Πρακτικής Άσκησης: 01/07/2020 – 31/10/2020 (σε μεμονωμένες περιπτώσεις επιτρέπεται η έναρξη και τον Ιούνιο)

 

Από 25/05/2020:

Το Γραφείο ΠΑ δέχεται φοιτητές. Η προσέλευση των φοιτητών, για λόγους ασφάλειας υγείας, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η βέλτιστη διαχείριση (διακίνηση) εγγράφων. Οι ημέρες κατά τις οποίες ο χειριστής κάθε Σχολής θα δέχεται τους αντίστοιχους φοιτητές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Σχολή
Mail χειριστή
Τηλέφωνο χειριστή
Ημέρες
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
kerasia@central.ntua.gr
2107722031
Τρ, Πε, Πα
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
kerasia@central.ntua.gr
2107722031
Τρ, Πε, Πα
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
dimal@survey.ntua.gr
2107722821
Τρ, Πα
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
kyrka@central.ntua.gr
2107723601
Δε, Τρ,Πε
Σχολή Χημικών Μηχανικών
dimvass@central.ntua.gr
2107724048
Δε, Τε
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
theokarl@survey.ntua.gr
2107722128
Δε, Τε, Πα
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
theokarl@survey.ntua.gr
2107722128
Δε, Τε, Πα

Κάθε φοιτητής θα επισκέπτεται το Γραφείο ΠΑ μία μόνο φορά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με τον αντίστοιχο χειριστή, επικοινωνώντας προηγουμένως μαζί του με mail ή τηλεφωνικά (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στον πίνακα) για να:

  • παραδώσει τα πρωτότυπα έγγραφα για το IBAN
  • να προσκομίσει τα πέντε (5) υπογεγραμμένα και σφραγισμένα αντίτυπα του πρωτοκόλλου συνεργασίας
  • να υπογράψει τη σύμβαση ΕΣΠΑ και
  • να παραλάβει τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου

Ο φοιτητής δεν θα εισέρχεται στο χώρο του γραφείου, αλλά θα εξυπηρετείται από ειδική θυρίδα.

Η ανωτέρω επίσκεψη πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως την 10η του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της ΠΑ, καθώς αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των υπογεγραμμένων και σφραγισμένων Πρωτοκόλλων Συνεργασίας.

Κάθε φοιτητής θα προσέρχεται στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, χωρίς συνεννόηση και θα παραλαμβάνει τα δύο (2) αντίτυπα των υπογεγραμμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας, τις ημέρες που αναφέρονται στον πίνακα ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ (έναρξη πρακτικής τον Ιούλιο).

Σχολή
ΙΟΥΝΙΟΣ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Πέμπτη 25
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Πέμπτη 25
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Παρασκευή 26
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τρίτη 30
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Δευτέρα  29
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Δευτέρα 29
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
Τρίτη 30

Τα πρωτόκολλα θα βρίσκονται, ταξινομημένα ανά σχολή, σε τραπέζι στον εξωτερικό χώρο του Γραφείου ΠΑ.

Το γραφείο ΠΑ, έχει αλλάξει θέση και βρίσκεται στο σημείο που επισημαίνεται στον επισυναπτόμενο χάρτη.

Περισσότερες & αναλυτικότερες οδηγίες, αν χρειάζεται, θα μπορείτε να βρείτε  και στις ιστοσελίδες της Πρακτικής Άσκησης κάθε Σχολής

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ