Για τους Φοιτητές με προβλήματα τεχνικής προσβασιμότητας στις εξετάσεις από απόσταση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Μ.Μ.Μ. που έχουν προβλήματα τεχνικής προσβασιμότητας στις εξετάσεις από απόσταση να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.metal.ntua.gr/?page_id=11685 μέχρι την Παρασκευή 12/06/2020, ώστε να προγραμματιστεί από τους διδάσκοντες εναλλακτικός τρόπος εξέτασης.