Έρευνα του Έργου RMsMANAGER- Χρηματοδοτούμενου από EIT RawMaterials

 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RMsMANAGER ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ EIT RawMaterials

Το έργο RMs Manager διεξάγει μια έρευνα με σκοπό να συγκεντρώσει δεδομένα σχετικά με το επίπεδο των γνώσεων και της εμπειρίας στον τομέα της Διαχείρισης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μεταξύ των φοιτητών Πολυτεχνικών και άλλων Σχολών των Θετικών Επιστημών , των διευθυντών και της εμπειρίας των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού στη βιομηχανία Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό του βασικού πεδίου εφαρμογής του μαθήματος που θα σχεδιασθεί στο πλαίσιο του έργου: “RMsManager. Raw Materials Manager course”, χρηματοδοτούμενο  από το EIT RawMaterials.

Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) καθώς και νέους αποφοίτους της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών) να συμμετέχουν στην έρευνα, ακολουθώντας των παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.survio.com/survey/d/T7H6B4X9H2K3Y6A9A

 

Λίγα λόγια για το έργο

Το RMs Manager είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το EIT RawMaterials, το οποίο δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την κοινή χρήση καλών πρακτικών σε τρέχουσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να αναπτύξει ένα νέο μάθημα Ορυκτών πρώτων υλών για φοιτητές, προκειμένου να προετοιμάσει νέους επαγγελματίες /διευθυντικά στελέχη στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ). Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2022. Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων – διαλέξεις, εργαστήρια, κατασκηνώσεις ιδεών θα μεταφερθούν από παρόχους καινοτομίας σε χώρες RIS και θα δώσουν στους σπουδαστές τη δυνατότητα επέκτασης της γνώσης για να εξασφαλίσουν  την κατάλληλη απασχόληση για τις ειδικές δεξιότητές τους στον τομέα των ΟΠΥ.

Αυτό το καινοτόμο μάθημα βασίζεται στις μελλοντικές και τις τρέχουσες ανάγκες και απαιτήσεις των βιομηχανικών κλάδων της εξόρυξης, επεξεργασίας και ανάκτησης για τα προσόντα των διευθυντικών στελεχών σε θέματα στρατηγικής, τεχνολογικής, επιχειρησιακής και κοινωνικής διαχείρισης. Θα εξασφαλίσει σε βάθος γνώση και κατανόηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης, της υπεύθυνης εξόρυξης (αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης πόρων), παγκόσμιες αρχές και διαδικασίες διανομής ΟΠΥ, καθώς και ευρύτερη εφαρμογή καθαρών και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και βιομηχανικών διαδικασιών στην εποχή του μετασχηματισμού σε μοντέλο κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη

 

Συμμετέχοντες:

AGH University of Science and Technology (Coordinator),PL,  Lappeenranta University of Technology, FIN, National Technical University of Athens (NTUA) – School of Mining and Metallurgical Engineering, GR, Technical University of Kosice, SK, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), IT, Consorcio Campus Iberus, E,KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe (KGHM Cuprum Ltd. Research & Development Centre),PL, Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv – National University of Trade and Economics, Waste Management and Recycling Cluster – National Key Cluster, UKR.