Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που εκπόνησαν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2020 (Ιούλιο και Αύγουστο), να προσέλθουν στο γραφείο της Επιστ. Υπευθύνου της ΠΑΙΙ, Αναπλ. Καθηγήτριας Κ. Αδάμ, την Πέμπτη 3/9/2020 (από 10:00-13:00) και την Παρασκευή 4/9/2020 (από 10:00-13:00), προκειμένου να παραλάβουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις Επιστημονικού Υπευθύνου για να τις καταθέσουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ε.Μ.Π. μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη δυνατότητας παραλαβής των εγγράφων τις παραπάνω ημερομηνίες, αυτά θα βρίσκονται διαθέσιμα στο Γραφείο του Δρ. Α. Κούρτη, -1.1 μέχρι τις 11/9/2020 .

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ