Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης εργασιών Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές που έχουν πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση ΙΙ ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των εργασιών είναι η  Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020. Η κατάθεση γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στον κ. Α. Κούρτη.

Για όσους εκπόνησαν την Πρακτική τους Άσκηση τον Σεπτέμβριο του 2020, η καταληκτική ημερομηνία  είναι η Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.