Οδηγίες για την Εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συζήτησε στις 24 Μαΐου αναλυτικά τους τρόπους για τη διενέργεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Η εξεταστική περίοδος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 31 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την  Παρασκευή 25 Ιουνίου, ώστε να διευκολυνθεί η διενέργεια της Πρακτικής ΙΙ, εντός του Ιουλίου. Οι εξετάσεις επί πτυχίω θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 28 Ιουνίου έως 09 Ιουλίου.

Οι τελικές εξετάσεις και σε αυτή την εξεταστική περίοδο θα προσαρμοστούν στις ειδικές συνθήκες που συνεχίζουν να επικρατούν. Στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο θα πραγματοποιηθεί η εξέταση ενός αριθμού μαθημάτων με φυσική παρουσία, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα εξετάσεων. Η πλειονότητα, όμως, των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους, κατά την απόφαση της Συγκλήτου (6η/2020 – 29.05.2020). Και στα μαθήματα που θα γίνουν με φυσική παρουσία, θα δίνεται η επιλογή της εξέτασης εξ αποστάσεως για όσους αδυνατούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία.  Για την επιλογή του τρόπου εξέτασης στα μαθήματα αυτά, παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα, στον σύνδεσμο:

https://www.metal.ntua.gr/?page_id=13068

Η φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι και τις 27 Μαΐου 2021.

Επίσης, οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα προσβασιμότητας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις πρέπει επίσης να το δηλώσουν στη Γραμματεία, ώστε να διαμορφωθούν οι απαραίτητες θέσεις στο PC Lab της Σχολής, από όπου θα μπορούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική διαδικασία, στον σύνδεσμο:

https://www.metal.ntua.gr/?page_id=13065

Η φόρμα θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί μέχρι και τις 27 Μαΐου 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, οι εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης που θα εφαρμοσθούν είναι:

  • Απαλλακτική εργασία
  • Απαλλακτική εργασία, με προφορική εξέταση εξ αποστάσεως
  • Παράδοση σειράς ασκήσεων με προφορική εξέταση εξ αποστάσεως
  • Εξ αποστάσεως προφορική εξέταση
  • Γραπτή εξέταση εξ αποστάσεως
  • Γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία (διάρκειας μίας ώρας)

Οι γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία θα πραγματοποιηθούν με αυστηρή τήρηση των ισχυόντων πρωτοκόλλων προστασίας του ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα και επιπροσθέτως των βασικών κανόνων (π.χ. καθολική χρήση μάσκας, ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων, τακτικός καθαρισμός των αιθουσών, καλός αερισμός κλπ.) απαιτείται και δήλωση αρνητικού self-test 24ωρου των εξεταζόμενων, πριν από τη συμμετοχή  τους στην εξέταση. Στη σχετική δήλωση για την πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις με φυσική παρουσία, οι φοιτητές θα καταχωρίσουν το ΑΜΚΑ τους προκειμένου να τους παραχωρηθούν δωρεάν  τα selftest.

Τόσο για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις όσο και για τις εξετάσεις με φυσική παρουσία θα ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα που θα εξασφαλίζουν τόσο το αδιάβλητο των εξετάσεων όσο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι αίθουσες έχουν προετοιμασθεί κατάλληλα και σε κάθε θέση που δύναται να αξιοποιηθεί με βάση τον κανόνα της απόστασης έχουν τοποθετηθεί αυτοκόλλητα με αρίθμηση. Οι επιτηρητές στη λίστα συμμετεχόντων στη διαδικασίας εξέτασης θα πρέπει να έχουν προβλέψει την αντιστοίχιση του εξεταζόμενου με τον αριθμό της θέσης στην οποία κάθεται, έτσι ώστε να επιτρέπεται η ιχνηλάτηση σε περίπτωση κρούσματος.

Για την καλύτερη οργάνωση των προφορικών εξετάσεων και τη διευκόλυνση τόσο των διδασκόντων όσο και των φοιτητών συνίσταται να δημιουργήσουν οι διδάσκοντες στην πλατφόρμα mycourses, στην ενότητα «Ομάδες» κατάλληλο αριθμό ομάδων προσδιορίζοντας:

(α) τον αριθμό εξεταζόμενων ανά ομάδα

(β) την έναρξη και λήξη της εξέτασης κάθε ομάδας, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα μπορούν να εξεταστούν.

Συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο της εξ αποστάσεως εξέτασης θα δίνονται στις σχετικές ιστοσελίδες των μαθημάτων στο mycourses.

Για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο στην οποία δεν πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια με φυσική παρουσία, οι εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά έχουν προαιρετικό χαρακτήρα και προσμετρώνται στον τελικό βαθμό, κατά το ποσοστό που έχει ανακοινωθεί στο mycourses. Στην περίπτωση που αυτές δεν έχουν εκτελεσθεί/παραδοθεί, η βαθμολογία του φοιτητή διαμορφώνεται κατά 100% από την τελική εξέταση.

Εξετάσεις διπλωματικών εργασιών

Η παρουσίαση και εξέταση των διπλωματικών εργασιών δύναται να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μεταξύ της 12ης και 23ης Ιουλίου. Η εξέταση της διπλωματικής με φυσική παρουσία μπορεί να γίνει με μέγιστο την παρουσία 10 ατόμων, υπό την προϋπόθεση αρνητικών self-test για όλους τους συμμετέχοντες.

Πρακτική άσκηση Ι και ΙΙ

Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ θα διενεργηθεί κανονικά, από την 1η Ιουλίου, λαμβάνοντας μέριμνα για όλους τους δικαιούχους της Πρακτικής ΙΙ.

Η διενέργεια της Πρακτικής Ι, προς το παρόν αναβάλλεται, εξαιτίας δυσκολιών των συνεργαζόμενων εταιρειών να δεχθούν ομάδες φοιτητών, στη βάση των τρεχόντων περιορισμών. Η Σχολή προγραμματίζει την εκτέλεση της Πρακτικής Άσκησης Ι, και για τα δύο έτη στα οποία εκκρεμεί η εκπόνησή της, στην αρχή της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς, στο βαθμό που οι συνθήκες εξελιχθούν ομαλά.