Απόφαση της Συγκλήτου για τον εορτασμό της 48ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ στη συνεδρίασή της στις 08.11.2021 ασχολήθηκε με την προετοιμασία του εορτασμού της 17ης Νοεμβρίου, αυτής της μεγαλειώδους στιγμής της νέας Ελληνικής ιστορίας που φωτίζει και εμπνέει τον Ελληνικό λαό και τη νεολαία. Ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου έχει ξεχωριστή σημασία για το ΕΜΠ, αποτελεί μια λαμπρή σελίδα της ιστορίας και στοιχείο  περηφάνειας για το Ίδρυμά μας.

Οι ιδιαιτερότητες της περιόδου δεν παραγνωρίζονται. H Επιτροπή Εορτασμού με κοινωνικούς φορείς, η οποία  έχει και την ευθύνη του εορτασμού, θα προσδιορίσει πιο συγκεκριμένα το μήνυμα του εορτασμού στις σημερινές συνθήκες και θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για τον υγειονομικά ασφαλή εορτασμό με τη συμμετοχή του λαού και της νεολαίας.