Επείγουσα Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα Πρακτική ΙΙ του 2022, όπως εγγραφούν επίσης στο “Πράξις” και αναρτήσουν τα 5 αρχικώς απαιτούμενα έγγραφα για την εκπόνηση της πρακτικής Άσκησης (Βήμα Γ στις κάτωθι οδηγίες).  Υπενθυμίζουμε ότι ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ είναι η 31 Μαρτίου 2022.

Αναλυτικές οδηγίες στον σύνδεσμο: https://praktiki.ntua.gr/site/instructions.php