Διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση “RCG Informative Webcast Event – A presentation on KAVA Call 10”

 

Πρόσκληση

 

Tο Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας για τις Ορυκτές Πρώτες ύλες (ΟΠΥ) σας καλεί να συμμετέχετε στη διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση με τίτλο “RCG Informative Webcast Event – A presentation on KAVA Call 10”.  Στόχος της παρουσίασης είναι η ενημέρωση για τις νέες ευκαιρίες υποβολής προτάσεων στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ-European Institute of Innovation and Technology) για τις Ορυκτές Πρώτες ύλες (EIT RawMaterials). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  στις 12 Απριλίου 2022, στις 11:00 ΕΕΤ. Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Λίγα λόγια για το ΕΙΤ Raw Materials

To EIT RawMaterials έχει ως σκοπό να υποστηρίξει την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων σε όλη την αλυσίδα του κύκλου ζωής των ορυκτών πρώτων υλών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μηχανικούς και επιστήμονες, να στηρίξει νέους επαγγελματίες, καθώς και να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Όλα αυτά αξιοποιώντας τη γνώση από τη βιομηχανία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα. Οι τομείς που καλύπτονται από τo EIT RawMaterials περιλαμβάνουν την έρευνα, εκμετάλλευση ΟΠΥ, μεταφορά, μεταλλουργία, ανακύκλωση, ανάκτηση μετάλλων από αστικά και ηλεκτρονικά απόβλητα και κυκλική οικονομία, βιώσιμα υλικά για τις μεταφορές του μέλλοντος που περιλαμβάνουν καινοτομία στην ηλεκτροκίνηση και μετάβαση στην πράσινη ενέργεια,

Οι προτάσεις που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στο EIT RawMaterials, αξιολογούνται σε διάστημα ενός μήνα από τη διορία κατάθεσης και τα ποσοστά επιτυχίας είναι σημαντικά μεγαλύτερα από εκείνα άλλων πηγών χρηματοδότησης έργων.

Το ΕΜΠ ως κύριος εταίρος του EIT RawMaterials (core partner του EIT RawMaterials ) δεν έχει κανένα περιορισμό συμμετοχής σε προτάσεις καθώς και χρηματοδότησης όσων εγκριθούν Το ΕΜΠ συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του ΕΙΤ RawMaterials, έχοντας συντονίσει ή συμμετάσχει από το 2016 μέχρι σήμερα σε 33 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3.2 Μ€, 10 από τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Περιφερειακό κέντρο Ελλάδας για τις ΟΠΥ λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του ΕΙΤ RawMaterials με υπεύθυνη για τη λειτουργία του τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ. To HUB συνιστά το σύνδεσμο και πόλο συνεργασίας του EIT RawMaterials και των φορέων του κλάδου στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, μεταφέροντας τη γνώση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας. Στόχος του HUB είναι να συνδράμει τα μέλη του κλάδου στην αναγνώριση χρηματοδοτικών ευκαιριών, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και δικτύωση των μελών του οικοσυστήματος.

Στο πλαίσιο της προγραμματιζόμενης ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις θεματικές ενότητες της πρόσκλησης που μόλις ανακοινώθηκε και  για τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν την εμπειρία εκπροσώπων του κλάδου από τη συμμετοχή τους σε αυτά τα προγράμματα.

Περιφερειακό Κέντρου Ελλάδος για Ορυκτές πρώτες ύλες του EIT RawMaterials

 

 

 

 

Follow us!

https://rcgreece.labmet.ntua.gr

Subscribe to our mailing list to get the latest news and updates!