Παγκόσμιο Συνέδριο Σηράγγων (Word Tunnel Congress) 2023

H Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (ΕΕΣΥΕ) έχει επιλεγεί για να διοργανώσει το Παγκόσμιο Συνέδριο Σηράγγων (Word Tunnel Congress) στην Αθήνα το 2023. Το εν λόγω συνέδριο θα διεξαχθεί, με υβριδική μορφή, στις 12 – 18 Μαΐου 2023 στις εγκαταστάσεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 2000 συνέδρους και – πρακτικά – όλες τις εταιρείες και φορείς που σχετίζονται με πλευρές της κατασκευής αλλά και της διαχείρισης σηράγγων και υπογείων έργων.

Το ΕΜΠ και η Σχολή ΜΜΜ υποστηρίζουν ενεργά το συνέδριο. Άλλωστε, η συμβολή του ΕΜΠ και της Σχολής διαχρονικά στο θέμα της κατασκευής και αναβάθμισης των σηράγγων και υπόγειων έργων και υποδομών είναι ιδιαίτερη σημαντική μέσω προπτυχιακών μαθημάτων τους αλλά και μέσα από το ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» το οποίο ιδρύθηκε το 1998 και συνεχίζει ανελλιπώς μέχρι και σήμερα να προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση.

 

Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή των περιλήψεων για επιστημονικές εργασίες που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2022.

Οι βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

  • Knowledge & Passion to Expand Underground for Sustainability and Resilience
  • Geological, Geotechnical Site Investigation and Ground Characterization
  • Planning and Designing of Tunnels and Underground Structures
  • Mechanised Tunnelling (and microtunnelling)
  • Conventional tunnelling, Drill-and-blast applications
  • Tunnelling in challenging conditions, Case histories and lessons learned
  • Innovation, Robotics and Automation
  • BIM, Big Data and Machine Learning Applications in Tunnelling
  • Safety, Risk and Operation of Underground Infrastructure
  • Contractual Practices, Insurance and Project Management

 Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν από τον οίκο Taylor-Francis και όλες οι δημοσιεύσεις θα είναι σε μορφή ελεύθερης πρόσβασης (open-access) για τη βελτίωση της διάχυσης της επιστημονικής γνώσης αλλά και της ορατότητάς (visibility) τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο αλλά και για την υποβολή περιλήψεων επιστημονικών εργασιών μπορείτε να βρείτε στο site του συνεδρίου www.wtc2023.gr