Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα RIS Internship

Στο πλαίσιο του Προγράμματος RIS Internship (Sustainable and structured RIS Internship Programme for East European (RIS) and EITRMlabelled MSc students) προσφέρεται ένα δομημένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, απευθυνόμενο σε προπτυχιακούς φοιτητές του 8ου-10ου εξαμήνου καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε προγράμματα ΔΠΜΣ ή άλλα προγράμματα Master. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν από τη διαθέσιμη «δεξαμενή οργανισμών», και να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, υποβάλλοντας μέσω της πλατφόρμας, αίτηση σε έως και τρεις οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://lnkd.in/etnWuHzA

https://www.ris-internship.eu/

Subscribe to our mailing list to get the latest news and updates!