Συνάντηση Ενημέρωσης Περιοδείας 2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν τον Ιούλιο του 2022 την Πρακτική Άσκηση Ι,, να παρευρεθούν στη συνάντηση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/06/2022, στο αμφιθέατρο 02 στις 11.30.

Επ. Καθ. Αντώνης Πέππας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο