Οδηγίες διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκηση Ι για το 2023

Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το καλοκαίρι του 2023 την Πρακτική Άσκηση Ι (ΠΑ Ι), γνωστή και ως Περιοδεία, παρακαλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΠΑ Ι http://www.praktiki.metal.ntua.gr για την ενημέρωσή τους. Στην ιστοσελίδα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τη διεξαγωγή της Περιοδείας.

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή  στην ΠΑ Ι, οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθήσουν τα εξής στάδια:

A. Εγγραφή στο μάθημα ΠΑ Ι προθεσμία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Γραμματείας της Σχολής

B. Εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» προθεσμία έως 24/03/2023

  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://praktiki.ntua.gr θα επιλέξετε Σύνδεση στο Πράξις, τη σχολή σας και με τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή στα εκάστοτε εξάμηνα σπουδών εισέρχεστε στο πρόγραμμα.
  • Στην καρτέλα που θα εμφανιστεί θα συμπληρώσετε τα πεδία με αστερίσκο (υποχρεωτικά πεδία) με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ. Ειδικά στο πεδίο του τηλεφώνου θα πρέπει να κάνετε δύο καταχωρήσεις (ένα κινητό και ένα σταθερό), αλλιώς δεν μπορείτε να προχωρήσετε.
  • Αφού καταχωρήσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία θα πατήσετε εγγραφή (κάτω δεξιά στην οθόνη σας) για να αποθηκευτούν τα στοιχεία σας. Μόλις γίνει αυτό, το πρόγραμμα σάς ζητάει να επιλέξετε την πρακτική άσκηση που θα συμμετέχετε. Επιλέγετε ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (ΠΑΙ) 2023 και ξανά εγγραφή.

Το πρόγραμμα δεν έχει logout, οπότε απλά κλείνετε την σελίδα χωρίς να χαθούν τα δεδομένα.

Κατά την εγγραφή, συμπληρώνεται αυτόματα ως e–mail αυτό που σας έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το e-mail, επικαιροποιώντας τα στοιχεία εγγραφής σας.

Γ.Yποβολή από τον φοιτητή των παρακάτω δικαιολογητικών

Για την υποβολή των δικαιολογητικών οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα του μαθήματος στο Helios και να αναρτήσουν εκεί, σε ένα αρχείο (μορφής pdf) με το ονοματεπώνυμό τους έως τις 30/03, τα εξής δικαιολογητικά:

Γ1. Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ – Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

(Δείτε εδώ, εδώ και εδώ τα σχετικά υποδείγματα)

Η Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ εκδίδεται μόνο από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή.

Όσοι φοιτητές διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) είτε γιατί είναι οι ίδιοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ είτε γιατί είναι ασφαλισμένοι μέσω των γονιών τους, μπορούν να υποβάλουν φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜΚΑ τους. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν τα εν λόγω δεδομένα όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙKA (www.ika.gr) εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες.

Προσοχή: Αν είστε ήδη ασφαλισμένοι σε άλλο ταμείο θα πρέπει και πάλι να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αλλάζετε ασφαλιστικό φορέα.

Γ2. Αντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Γ3. Έγγραφο στο οποίο να αναγράφονται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

Γ4. Δήλωση ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Η δήλωση ΙΒΑΝ θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη ηλεκτρονικά και θα φέρει υπογραφή του δικαιούχου. (Κατεβάστε από εδώ το σχετικό pdf). Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε μια από τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA και EUROBANK και πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να είναι ο φοιτητής. Η επιλογή της τράπεζας είναι ελεύθερη. Σημειώνεται όμως, πως αν ο λογαριασμός είναι της Εθνικής Τράπεζας δεν θα υπάρχουν κρατήσεις κατά την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες ενδέχεται να υπάρξουν.

Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, θα πρέπει να ανοιχθεί νέος λογαριασμός με πρώτο όνομα αυτό του φοιτητή.

Γ5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας (σε ηλεκτρονική μορφή) του ανωτέρου τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

Οδηγίες ανάρτησης στο Helios:
Τα δικαιολογητικά Νο. 1, 2, 3 αναρτώνται ως ένα ενιαίο αρχείο μορφής pdf και τα δικαιολογητικά Νο, 4 και 5 αναρτώνται επίσης ως ένα ενιαίο αρχείο μορφής pdf.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204).

Αντώνης Πέππας
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ Ι της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ