Δημιουργία Ομάδων για την Περιοδεία 2023

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το καλοκαίρι του 2023 την Πρακτική Άσκηση Ι, κι έχουν ολοκληρώσει όλα τα στάδια της εγγραφής τους, να προβούν στην δημιουργία 5 ομάδων των 15-20 ατόμων.

Σημειώνεται ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας διαδρομής που να εξυπηρετεί όσους φοιτητές εργάζονται κατά τη διάρκεια της περιοδείας. Η συγκεκριμένη διαδρομή θα οριστικοποιηθεί μόλις λάβουμε όλες τις απαντήσεις από τους φορείς.

Παρακαλούμε να γίνει ισοκατανομή μελών ανά ομάδα.

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να ορίσει δύο εκπροσώπους. Οι εκπρόσωποι των ομάδων θα πρέπει να αποστείλουν ονομαστική κατάσταση των  μελών των ομάδων τους στο praktiki1@metal.ntua.gr έως τις 07/04/2023.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204 e mail praktiki1@metal.ntua.gr).

 

Αντώνης Πέππας
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ