ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/ 2291/Β’/06.04.2023 η νέα ονομασία της Σχολής: ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Η Σχολή αποκτά ξανά το ιστορικό της όνομα, που έτσι κι αλλιώς επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, με τη σύμφωνη γνώμη όλου του κλάδου (Σύλλογος Μηχανικών, Επιστημονική Επιτροπή του ΤΕΕ). Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ (συνημμένο), τα Διπλώματα που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών.

Με σημαντικό ιστορικό έρμα και ένα ολοκαίνουργο πρόγραμμα σπουδών η Σχολή κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον. Καλορίζικο και καλοτάξιδο το νέο μας όνομα!