Προκαταβολή αποζημίωσης για την Περιοδεία 2023

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το καλοκαίρι του 2023 την Πρακτική Άσκηση Ι, ότι στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Ι  http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=50 στα “ΈΝΤΥΠΑ” έχει αναρτηθεί το αρχείο «αίτηση πρακτικής». Όσοι επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή αποζημίωσης πρέπει να εκτυπώσουν το έντυπο, να συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία, να το υπογράψουν και να το αποστείλουν με e-mail στην κα Χρύσα Κυρίτση (kiritsi@central.ntua.gr). Στο πάνω μέρος της αίτησης πρέπει να αναγράφεται «Πρακτική Ι Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών».

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε την κα Κυρίτση στο 210 7721090.

Η διαδικασία αυτή πρέπει ολοκληρωθεί πριν από την αναχώρηση των φοιτητών.

Επ. Καθ. Αντώνης Πέππας