Στοιχεία επισκέψεων για την Περιοδεία 2023

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση Ι, ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης Ι, στη διεύθυνση: http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=45, το αρχείο με τα αναλυτικά στοιχεία των επισκέψεων για κάθε εταιρεία, όπως έχουν καθοριστεί μέχρι τώρα.

Επίκουρος. Καθ. Αντώνης Πέππας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο