7η διοργάνωση GreenTech Challenge 2023

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την 7η διαδοχική διοργάνωση του GreenTech Challenge 2023, του μεγαλύτερου εθνικού προγράμματος πράσινης καινοτομίας, και την νέα κατηγορία συμμετοχής που αφορά αποκλειστικά Ερευνητές και κατ’ επέκταση Υποψήφιους Διδάκτορες.

Φέτος, για πρώτη χρονιά, ξεχωρίσαμε την συμμετοχή των ερευνητών από των φοιτητών, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία υποβολής αφιερωμένη σε ομάδες ερευνητών. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε την σύνδεση μεταξύ έρευνας και αγοράς, για την επίλυση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων, αναγνωρίζοντας ότι η πραγματική καινοτομία προκύπτει όταν είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έρευνα. Θέση που φέτος επιθυμούμε να αναδείξουμε και η συμβολή σας σε αυτή την προσπάθεια κρίνεται πολύ σημαντική για την επιτυχία της.

Γνωρίζουμε ότι o Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών αλλά και ευρύτερα η Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών διαθέτει πλούσια και σχετική τεχνογνωσία και ερευνητικά αποτελέσματα που μπορούν να εξωτερικευτούν επιχειρηματικά για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων γύρω από τις θεματικές του Προγράμματος. Μάλιστα, η ΔΕΗ, ο Ευρωπαϊκός οργανισμός EIT Raw Materials και άλλοι επίσημοι συνεργάτες του GreenTech Challenge, παρουσίασαν συγκεκριμένες προκλήσεις της αγοράς και βιομηχανίας που αντιμετωπίζουν γύρω από τα περιβαλλοντικά έργα, τις ορυκτές πρώτες ύλες κλπα, για τις οποίες αναζητούν λύσεις που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Σχολής.

Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα προετοιμασίας έληξε στις 25 Οκτωβρίου, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εμπρόθεσμα, είτε με φυσική παρουσία στην γραμματεία των Bootcamp Trainings, είτε επικοινωνώντας με την Οργανωτική Επιτροπή στο info@greentechchallenge.gr. Θα χαρούμε να προσφέρουμε επιπλέον συμβουλευτική.

Παρόλο που η συμμετοχή στο πρόγραμμα προετοιμασίας δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της τελικής πρότασης έως τις 29 Νοεμβρίου και την συμμετοχή στον τριήμερο διαγωνισμό στις 08 – 10 Δεκεμβρίου, θεωρούμε ότι οι ερευνητές θα επωφεληθούν σημαντικά από το πρόγραμμα προετοιμασίας, το οποίο ουσιαστικά συνιστά σεμινάρια καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και συμβουλευτική μέσω της διασύνδεσης της κάθε ομάδας με έναν μέντορα από την αγορά.

Download (PDF, 590KB)