Επίσκεψη εργασίας στελεχών της Υπηρεσίας Μεταλλείων Κύπρου

 

Την Παρασκευή 8/12/2023 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών (ΜΜΜ) του ΕΜΠ συνάντηση μεταξύ του κ. Στέλιου Μιχαήλ, Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου, της κυρίας Γεωργίας Γεωργίου, στελέχους του ως άνω Υπουργείου, του Δημήτρη Καλιαμπάκου, Καθηγητή ΕΜΠ και πρώην Κοσμήτορα της Σχολής και του Δημήτρη Δαμίγου Καθηγητή ΕΜΠ και νυν Κοσμήτορα της Σχολής, στο πλαίσιο υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επιστημονικά και τεχνικά πεδία συνεργασίας, κυρίως στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της άμβλυνσης των κοινωνικών επιπτώσεων από την εξορυκτική δραστηριότητα καθώς και τα αμοιβαία οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τους δύο φορείς μέσα από τις αντίστοιχες δράσεις (π.χ. υποδοχή φοιτητών για πρακτική άσκηση, εκπόνηση διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών με στήριξη των φοιτητών, κ.ά.).

Η επόμενη συνάντηση μεταξύ των δύο φορέων θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο όπου και αναμένεται η τελική υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τη Γ.Σ. της Σχολής ΜΜΜ.