Πρόσκληση συμμετοχής στο Greek Matchmaking Event 2024 του RIS-Internship Programme

 

Οι σπουδαστές του 8ου και 10ου εξαμήνου της Σχολής ΜΜΜ, όπως επίσης και οι σπουδαστές σε Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, σχετικά με την αξιοποίηση Ορυκτών Πρώτων Υλών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εκπόνηση έμμισθης πρακτικής άσκησης, διάρκειας από έναν έως τρεις μήνες, μέσω του προγράμματος RIS-Internship, το οποίο χρηματοδοτείται από το EIT RawMaterials, προσκαλούνται στο (διαδικτυακό) Greek Matchmaking Event το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11.00-13.30.

Στην εκδήλωση, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία (α) να ενημερωθούν συνολικά για τις διαδικασίες υποβολής αίτησης στο RIS-Internship, (β) να έρθουν σε επαφή με τους Φορείς υποδοχής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και (γ) να ακούσουν τις εμπειρίες των σπουδαστών που συμμετείχαν το έτος 2023 αλλά και σπουδαστών οι οποίοι, μετά το RIS-Internship, προσελήφθησαν στους φορείς που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ειρήνη Χριστοδούλου (Ε.Δι.Π.) στο christod@metal.ntua.gr

τ. Καθ. Κατερίνα Αδαμ
Υπεύθυνη Προγράμματος RISInternship

Subscribe to our mailing list to get the latest news and updates!