Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος σε Πρόκληση Καινοτομίας της Atlantic Copper και του EIT RawMaterials

 

To EIT RawMaterials, σε συνεργασία με την Atlantic Copper, προσκαλούν τους φοιτητές του 4ου & 5ου έτους και νέους επαγγελματίες που αποφοίτησαν πρόσφατα από τομείς ειδίκευσης σχετικούς με την Μεταλλουργία, στο Open Innovation Challenge for Young Talents, που στοχεύει στην ανάδειξη καινοτόμων λύσεων για την ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών κατά την διαδικασία πρωτογενούς εξαγωγής χαλκού.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ έως τις 19 Απριλίου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα:
https://oic-youngtalents.eitrawmaterials.eu