Προκαταβολή Αποζημίωσης για την Περιοδεία 2024

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το καλοκαίρι του 2024 την Πρακτική Άσκηση Ι, ότι στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Ι  http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=50 στα “ΈΝΤΥΠΑ” έχει αναρτηθεί το αρχείο «αίτηση πρακτικής». Όσοι επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή αποζημίωσης πρέπει να εκτυπώσουν το έντυπο, να συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία, να το υπογράψουν και να το αποστείλουν με e-mail στην κα gavgerinou@gmail.com ή στην κα Χρύσα Κυρίτση (kiritsi@central.ntua.gr) . Στο πάνω μέρος της αίτησης πρέπει να αναγράφεται «Πρακτική Ι Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών».

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε την κα Αυγερινού Γεωργία στο 2107721817 και την κα Χρύσα Κυρίτση στο 2107721090.

Η διαδικασία αυτή πρέπει ολοκληρωθεί πριν από την αναχώρηση των φοιτητών.

Επ. Καθ. Αντώνης Πέππας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο