ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συμπλήρωση στοιχείων για Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Π.Α.ΙΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συμπληρωση στοιχείων την 1η ημερα ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α.ΙΙ και την τελευταια ημερα ΛΗΞΗΣ Π.Α.ΙΙ

Έναρξη της ΠΑ

Κάθε φοιτητής υποχρεούται, MONO την ημέρα έναρξης της πρακτικής του άσκησης ή την προηγούμενη ημέρα της έναρξης, να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa. Τα στοιχεία εισοδου στο σχετικο link είναι το email και ο κωδικός που εχει παραλάβει από το Κέντρο Υπολογιστών του Πολυτεχνείου.

Λήξη της ΠΑ

Κάθε φοιτητής υποχρεούται, MONO Την ημέρα λήξης ή την επόμενη ημέρα της λήξης της πρακτικής του άσκησης να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa. Τα στοιχεία εισοδου στο σχετικο link είναι το email και ο κωδικός που εχει παραλάβει από το Κέντρο Υπολογιστών του Πολυτεχνείου.