Αναβολή Μαθήματος “Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων”

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 9ου Εξαμήνου της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών ότι το μάθημα “Σχεδιαμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων” που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, αναβάλλεται. Σημειώνεται δε ότι το μάθημα της Τετάρτης 18 Οκτωβρίου θα πραγματοιηθεί κανονικά στην προγραματισμένη του ώρα.

Η αναπλήρωσή του μαθήματος θα πραγμτοποιηθεί μετά από συνενόηση των φοιτητών με τον Διδάσκοντα.