Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση Ι

Όσοι φοιτητές πρόκειται να εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση Ι το καλοκαίρι του 2018, και δεν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο σύστημα ΠΡΑΞΙΣ παρακαλούνται να επισκεφτούν έως την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 τη διεύθυνση http://praktiki.metal.ntua.gr, προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία.

Οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:  http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=52

Στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Ι http://www.praktiki.metal.ntua.gr/ υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την διεξαγωγή της Περιοδείας.  Παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωσή σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204).

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Αναπλ. Καθηγήτρια  ΕΜΠ