Δελτίο Τύπου: Εκδήλωση στο Τ.Π.Π.Λ. «Ρυπασμένα εδάφη και άλλοι κίνδυνοι: Πως τους αξιολογούν οι κάτοικοι του Λαυρίου;»

Δελτίο τύπου

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ η προγραμματισμένη παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της αποφοίτου της Σχολής Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ, Σεμίνας Ζέρβα με θέμα «Ρυπασμένα εδάφη και άλλοι κίνδυνοι: Πως τους αξιολογούν οι κάτοικοι του Λαυρίου;» από την ίδια και τον Κοσμήτορα της Σχολής και Αντιπρόεδρο του ΤΠΠΛ, Καθηγητή Δ. Καλιαμπάκο.

Σημαντική η παρουσία των κατοίκων του Λαυρίου για ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία διαχρονικά, εκπροσώπων τοπικών συλλόγων καθώς και η παρουσία εκπαιδευτικών και μαθητών του Εσπερινού Γυμνασίου Λαυρίου. Ανακεφαλαιώνοντας τα συμπεράσματα της παρουσίασης , φαίνεται ότι υπάρχει σχετικά καλή αξιολόγηση των κινδύνων από τους κατοίκους του Λαυρίου, με μόνη εξαίρεση τη σημαντική υποτίμηση του κινδύνου της κακής διατροφής σε σχέση με άλλους καθημερινούς κινδύνους. Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση του κινδύνου από τα ρυπασμένα εδάφη, υπάρχει σημαντική επίγνωση του κινδύνου από την τοπική κοινωνία, με μια ταυτόχρονη, όμως, τάση εξοικείωσης με αυτόν, γεγονός το οποίο δεν βοηθά στη σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπισή του.Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία μεταξύ άλλων έγινε υπόμνηση από τον κ. Καλιαμπάκο για τα απλά μέτρα υγιεινής που θα πρέπει να ακολουθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Λαυρίου για την προστασία τους από την επαφή με τα ρυπασμένα εδάφη.

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα της συνολικής αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού προβλήματος της Λαυρεωτικής για το οποίο, όπως υπενθύμισε ο κ. Καλιαμπάκος, είχε γίνει από τον ίδιο εισήγηση για την στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην ημερίδα «Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στο Λαύριο του 21ου αιώνα».