Πίνακας Διανομής Θέσεων Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Ενημερώνονται οι σπουδαστές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι 2018, ότι εχει αναρτηθεί ο πίνακας με τη διανομή θέσεων Πρακτικής Άσκησης ΙΙ ανα φοιτητή καθώς και η ανάθεση Επόπτη Καθηγητή, στην ιστοσελίδα http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=498.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (http://praktiki.ntua.gr) καθώς και τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της Π.Α.ΙΙ της Σχολής ΜΜΜ (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=89) προκειμένου να ενημερώνονται για τις προθεσμίες υποβολής των απαραιτήτων δικαιολογητικών.

Προκειμένου να υπογραφούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ φοιτητή, φορέα υποδοχής και ΕΜΠ παρακαλείσθε να απευθυνθείτε άμεσα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (κα. Βενούτσου).