Ενδεικτικό πρόγραμμα και Ομάδες περιοδείας 2019

Όσοι φοιτητές πρόκειται να εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση Ι το καλοκαίρι του 2019, παρακαλούνται να ενημερωθούν για το ενδεικτικό πρόγραμμα της περιοδείας 2019 στο ακόλουθο link: http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=40

Στη συνέχεια παρακαλούνται να προβούν στην δημιουργία ομάδων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Διαδρομή Ομάδα Αριθμός Ατόμων
1 1 έως 18
2 2 έως 18
3 3 έως 18
4 4 έως 18
5 5 έως 18
6 6 έως 18

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να επιλέξει μια διαδρομή από το ενδεικτικό πρόγραμμα και να ορίσει δύο εκπροσώπους.  Οι εκπρόσωποι των ομάδων θα πρέπει να καταθέσουν ονομαστική κατάσταση των  μελών των ομάδων τους καθώς και την επιλογή της διαδρομής στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι  (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204), έως τις 03/05/2019.

Σημειώσεις:

  1. Δεν είναι δυνατή η επιλογή μιας διαδρομής από δύο ομάδες.
  2. Τα λεωφορεία που θα μισθωθούν είναι 20 θέσεων.
  3. Παρακαλώ να τηρηθεί αυστηρά η καταληκτική ημερομηνία.

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  ΕΜΠ