Βήματα για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Οι σπουδαστές θα πρέπει:

  • Να επισκεφτούν το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr) και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ως προπτυχιακοί φοιτητές.
  • Να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής (έντυπα) (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=186) και να συμληρώσουν το αρχείο «Συμπλήρωση Προσωπικών Στοιχείων» το οποίο και να αποστείλουν στο email: praktiki@metal.ntua.gr έως το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Μαϊου 2019.
  • Να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ http://praktiki.ntua.gr για θέματα σχετικά με την πρακτική άσκηση.
  • Να παρακολουθούν τον ιστότοπο Πρακτικής Άσκησης ΙΙ (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=35) στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ για θέματα σχετικά με την πρακτική άσκηση
  • Πληροφορίες σχετικά με τα παραστατικά διαμονής και τα παραστατικά οδοιπορικών στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής (οδηγίες) (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=500)
  • Μέσα σε διάστημα 15 ημερών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πρακτικής της Σχολής ο Πίνακας κατανομής θέσεων (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=498) και ορισμός επόπτη για κάθε φοιτητή.