Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων

Εισαγωγικά στοιχεία. Έδαφος- εδαφικοί σχηματισμοί. Φυσικές ιδιότητες εδαφών. Συστήματα κατάταξης εδαφών. Αρχικές ή Γεωστατικές τάσεις. Επίδραση της ροής νερού σε εφαρμογές Εδαφομηχανικής. Τάσεις εδάφους λόγω εξωτερικού φορτίου. Στερεοποίηση-Καθιζήσεις. Διατμητική αντοχή εδάφους. Φέρουσα ικανότητα εδάφους. Ευστάθεια πρανών.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων (1.4.20.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας: 8ου Εξαμήνου

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Λουπασάκης Κ., (2015), Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων, Σημειώσεις του μαθήματος Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων του 8ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλουργών Ε.Μ.Π., Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ε.Μ.Π., Αθήνα, σελ. 165.
  • Καββαδας Μ. (2009), Στοιχεία Εδαφομηχανικής, Εκδόσεις Συμεών, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659294.
  • Παπαχαρίσης Ν., Γραμματικόπουλος Ι., Μάνου – Ανδρεάδου Ν. (2010), Γεωτεχνική Μηχανική, Εκδόσεις ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50662643.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Γραμματικόπουλος Γ., Μάνου – Ανδρεάδου Ν., Χατζηγώγος Θ. (1998), Εδαφομηχανική – ασκήσεις και προβλήματα, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
  • Τσότσος Στ. (1991), Εδαφομηχανική – Θεωρία Μέθοδοι Εφαρμογές, Εκδόσεις Φ. Βερβερίδης & Π. Πολυχρονίδης α.ε., Θεσσαλονίκη.
  • Χρηστάρας Β., Δημητρίου Α., Λεμονή Ε., Λουπασάκης Κ., (2002)(β΄ έκδοση 2006), Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές εδαφομηχανικής, Εκδόσεις ΤΕΕ, Αθήνα.

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις: 100%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τετάρτη 09:45 - 11.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αίθ. 203
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Παρασκευή 12:45 - 14.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αίθ. 203