Γεμολογία

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη Γεμολογία, η οποία συγκαταλέγεται στις Γεωεπιστήμες και θεωρείται κλάδος της ορυκτολογίας. Ασχολείται με την αναγνώριση και πιστοποίηση της αυθεντικότητας ενός πολύτιμου λίθου, καθώς και με την αναγνώριση επεξεργασιών βελτίωσης που έχει υποστεί ένας πολύτιμος λίθος

Περιγραφή

  1. Βασικές έννοιες Γεμολογίας
  2. Κύριοι πολύτιμοι λίθοι
  3. Φυσικοί και συνθετικοί πολύτιμοι λίθοι
  4. Πιστοποίηση πολύτιμων λίθων
  5. Κριτήρια διαμόρφωσης οικονομικής αξίας πολύτιμων λίθων (σπανιότητα, καθαρότητα, κόστος εξόρυξης, κόστος επεξεργασίας)
  6. Έρευνα, εντοπισμός πολύτιμων λίθων
  7. Οικονομικά στοιχεία. Νομοθεσία.
  8. Πολύτιμοι Λίθοι της Ελλάδας. Τύποι, Γένεση και Εμφανίσεις

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2111