Γεωλογία

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην γεωλογία και τις γεωδυναμικές διεργασίες που διαμορφώνουν την εσωτερική δομή, τις φυσικές ιδιότητες και την μορφολογία της Γης. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της γεωλογίας που αποτελούν το αναγκαίο υπόβαθρο για την κατανόηση μαθημάτων εφαρμοσμένης γεωλογίας, αλλά και τον εφαρμοσμένων γεωεπιστημών γενικότερα, σε μεγαλύτερα ακαδημαϊκά έτη.

Περιγραφή

  1. Η Γη και Σύμπαν – Γεωλογία σε σχέση με άλλες επιστήμες
  2. Δομή της Γης και οι γεωφυσικές της ιδιότητες (μαγνητισμός, παλαιομαγνητισμός σεισμικά κύματα, βαρύτητα, ισοστασία)
  3. Τεκτονική Λιθοσφαιρικών Πλακών
  4. Αποσάθρωση και Διάβρωση
  5. Πετρολογικός Κύκλος
  6. Υδρολογικός κύκλος
  7. Γεωμορφολογία και γήινη τοπογραφία
  8. Γεωλογική δομή, εισαγωγή στα ρήγματα, πτυχές, ασυμφωνίες και διακλάσεις
  9. Γεωλογικός χρόνος και μέθοδοι γεωχρολόγησης
  10. Ασκήσεις επί χάρτου

Σύνδεσμος στο Helios:  https://helios.ntua.gr/course/index.php?categoryid=126b